Dostępna u Dystrybutorów Systemu KAN-therm w regionie południowym.

Kupuj produkty Ogrzewania podłogowego KAN‑therm i wygraj wycieczkę!

Klient, który w okresie trwania konkursu dokona największych zakupów asortymentu OgrzewaniaPodłogowego KAN-therm (próg minimalny 50 000 zł) wygra wycieczkę po fabryce KAN oraz nowym Centrum Logistyczno-Produkcyjnym w Białymstoku*.

 

DNI          GODZIN         MINUT        SEKUND